PI 26K

Prime Rating : 22.9 KVA

Standby Rating : 26 KVA

Engine : Kubota V2203-E2BG

Alternator : Stamford SOL2-G1

Phase : 3 Phase

Frequency : 50 Hz

RPM : 1800 RPM

Voltage : 400 Volt